Andra ideologier

Oavsett om en ideologi är direkt förknippad med politik eller inte har de flesta ideologier trots allt tendens att påverka politiskt. I den här artikeln ska vi bekanta oss med några övriga ideologier som funnits under lång tid eller som är relativt nya, men som inte tillhör de klassiska ideologierna som liberalism, konservatisv, socialism osv.

Humanism

Humanismen är en ideologi eller en idéströmning där man ser till det individuella värdet och vikten av bildning. Dessa idéer är ofta starkt förknippade med andlighet eller kulturella aspekter samt akademiska ämnen. Man tror att humanismen såg dagens ljus under renässansen, även om den för första gången började synas under antikens Rom. När idéströmningen var ett faktum delades humanismen in i tre sektioner.

  • Egentlig humanism
  • Nyhumanism
  • Modern humanism

Man brukar även skilja på religiös och sekulär humanism. Den sekulära är mer vetenskapligt betonad, medan den religiösa ger en framtoning åt paranormala företeelser och dylikt i själva världsbilden.

Internationalism

Med internationalism menas att man förespråkar mer samarbete över gränserna, både när det gäller politik och ekonomi. EU är ett bra exempel på resultatet av en sådan ideologi. Ländernas gemensamma intressen och likheter borde således gå före det egna landets mål på kort sikt. Dessa idéer har naturligtvis både fått ris och ros, och motsatsen till denna “ideologi” är nationalism eller jingoism. Internationalismen är något som ligger i tiden men håller samtidigt på att få alltfler motståndare som menar att man som land förlorar sin egen identitet och traditioner på grund av detta synsätt. EM-fotboll är också ett sådant exempel som är gjort för länder att samarbete tillsammans och känna någon gemenskap.

Ekofascism

Man kan inte undgå att småle när man hör detta begrepp. Normalt är allt som handlar om miljö och ekologi strakt förknippat med jämställdhet, allas lika värde och så långt ifrån fascismen det bara går. Ändå finns det en “ideologi” som kallas för ekofacism, vilken är starkt förknippad med miljöaktivism. Det finns dock två sidor av detta synsätt. Det ena är när miljöaktivister får extrema åsikter och det andra när nationalsocialistiska personer lägger sig till med gröna åsikter, som när Tyskland under nazisttiden fick en vurm för nationalromantiken i konstform. Faktum är att djurplågeri och miljöförstöring har varit viktiga frågor för forna fascister. Det räcker faktiskt med att gå tillbaka till Adolf Hitler och se hans förkärlek för djur. Människor hade han dock svårare för att ta hänsyn till.

Islamism

Islamismen är en relativt ny ideologi som främst blivit omtalad på senare tid i och med IS framryckning i Syrien och även Europa. Islamismen har även fått benämningen politisk islam, när den började gro i Arabvärlden under 1900-talet. Man ska dock veta att islamism inte bara skördar extrema militanta grupper som Hamas och Hizbollah, utan inom denna genre finns även konservativa politiska partier i olika länder. Enligt studier vid Uppsala universitet förekommer islamister i 73% av alla världens inbördeskrig och drar med sig över ett tusental döda varje år. En så kallad kontroversiell islamism kallas för salafism.

Den första vågen av islamister kallades av amerikanare för fundamentalister och uppstod i början av 1900-talet. Dessa grupper bildades som en motreaktion till extremt trogna kristna. Ordet islamist skapades av tidningen Le Monde i Frankrike, då dessa fundamentalister ville integrera religionen i politiken. Eftersom det har funnits en stor del muslimer i Frankrike (och dessutom en stor andel intellektuella som bejakar denna religion) där dessa protester och mål har fått starkt fäste, är det inte heller konstigt att termen islamism myntades i just i det landet.