Den politiska situationen i Venezuela 2020

Venezuela var för några decennier sedan den enda stabila demokratin i Sydamerika och Sydamerikas rikaste land. I själva verket var det ett av de rikaste länderna per capita på samma nivå som skandinaviska länder. De senaste åren har Venezuela däremot gått igenom en djup ekonomisk kris och politiska oroligheter. Den nuvarande krisen har förvärrats ytterligare mitt i den globala nödsituationen orsakad av Covid-19. På grund av landets utsatta situation med bristande sjukvård, omfattande elavbrott, sanktioner och undermålig folkhälsa är ett omfattande utbrott av Covid-19 förödande. Därför har Nicolás Maduros regering blivit tvungna att vidta kraftfulla åtgärder med reserestriktioner och utegångsförbud.

Politiska spänningen fördjupad av Covid-19

Intern spänning och tryck från USA har intensifierat kampen mellan Nicolás Maduros och den 36-årige rivalen Juan Guaidó, nationalförsamlingens majoritetsledare. Juan Guaidó är officiellt sett oberoende, även om han ofta betraktas som en motpol till landets socialistiska regering och stå för en balansgång mellan liberalism och jämlikhet. I över ett år har Juan Guaidó försökt tvinga fram en övergångsregering som ordnar ett nyval. För detta har han fått anklagelser om kuppförsök och blivit kallad till domstol.

Den oväntade pandemin Covid-19 har fördjupat den redan enorma sprickan i venezolanska politiken som skiljer regeringen från oppositionen. På samma gång växer anropen på enhet och samarbete i takt med att pandemin sprider sig. Enligt officiella siffror har antalet smittade av Covid-19 ökat trots nationell karantän och reserestriktioner. För närvarande har Venezuela drygt 16 500 bekräftade fall och 151 dödsfall.

Många försökt har gjorts för att försöka frambringa en politisk lösning i Venezuela. Exempelvis har USA föreslagit en politisk övergångsplan utan Maduro eller Guaidó. Förslaget som lades fram av USA:s utrikesminister Mike Pompeo innebär att både Maduro och Guaidó stiger åt sidan för att underlätta organiseringen av garanterade presidentval. Denna politiska lösning har dock Nicolás Maduro avvisat fullständigt och klargjort genom ett uttalande att beslut om Venezuelas framtid alltid fattas i Caracas.