När ideologi tar för stor plats

För många politiker har det blivit lätt att hamna i idéfällan utan att för den sakens skull hitta några evidenta motargumnet till varför man tycker på ett visst sätt. Att kritisera varandras åsikter hör givetvis till vardagen, men att vägra öppna upp för andras idéer tycks vara något som de flesta svenska och europeiska politiska partier har gemensamt. Vi ser ofta slogans och budskap hos de olika partierna som klart och tydligt visar deras ideologi, men det är sällan vi ser pragmatiska lösningar på problem där ideologin får maka på sig för att göra vad som är bäst för landet eller för en viss fråga.

Ideologi och pragmatisk politik

Faktum är att det ofta finns enkla lösningar på problem som egentligen inte behöver vara så svåra. När man hör många politiska partier som absolut vägrar att komma överens, för att sedan blicka tillbaka på deras historia, är det oerhört intressant att lägga märke till partiernas likheter hos de som inte samarbetar med varandra, respektive totala olikheter hos partier som till och med kan ingå i en gemensam regering. Det är även mycket intressant att se över de olika partiernas budgetar från år till år för att se att det de förespråkar inte alls stämmer in på det budskap de riktar utåt mot den stora massan. Många som menar sig vara humanitära har till och med en inhuman politik om man ser till deras budget och deras verkliga åsikter.

För att återkomma till de politiska ideologierna och politisk pragmatism, går dessa sannerligen inte hand i hand. Kärnkraft, vinster i välfärden, migration – istället för att se till det bästa för landet fortsätter man att slåss för en ideologi som sitter djupt rotad, men som egentligen inte fungerar för stunden och inte heller alltid på lång sikt. Det finns till och med en rad viktiga studier inom dessa ämnen, där lösningar presenteras, men istället för att iaktta dem fortsätter man i ideologins bana och stänger ned sin vidsynthet.

Några exempel där ideologin är vinnare

Sverige är ett av de länder där man håller extremt hårt på sina egna ideologier. Vi kunde se det i valrörelsen 2014 och även under 2018. Liberalernas slogan “Feminism utan socialism” är ett typexempel där man uppmuntrar till feminism utan att ta del av socialism, men där det saknades en del argument till varför och hur man istället skulle gå tillväga för att visa hur budskapet skulle lösas, det vill säga hur feminismen skulle segra utan att bli en del av socialismen. Det förekommer en rad sådana ideologiska budskap hos de flesta partier. Miljöpartiet har vägrat lyssna på flera olika studier om olika energikällors fördelar och nackdelar bara för att de stenhårt vill fortsätta tro på sin ideologi. Och att idéerna går till överdrift är också lätt att se när vanliga jämställdhetsfrågor övergår till absurda aspekter som i denna artikel där dagispersonal tillämpar genusteorier på barn. Här får man inte längre ska kalla föräldrar för mamma eller pappa eller barn för son respektive dotter – pga sexism!

Resultatet har blivit en hop med småbarn i riksdag och regering som vägrar ta till sig andras argument och tala med varandra som vuxna.